test

Kvalitet & Miljö

Vi har gjort vårt val och kan från och med i år stoltsera med tre certifieringar gällande kvalitet och miljö.

FSC C134236 – Återplantering och full spårbarhet när det gäller ansvarsfullt skogsbruk. Det innebär att vi alltid, om det går, väljer ett FSC-certifierat papper för produktionen.

Det kostar inte mer, det är bara bättre.

Och – I möjligaste mån kräver vi att våra underleverantörer också ska ta ett motsvarande stort kvalitets- och miljöansvar vilket ingår i våra valkriterier.

Tryckt! – För dig och miljön.